Zemědělské komodity

Ing. Walter Enders
vedoucí PC komodity

+420 602 367 381
enders.walter@bor-sro.cz

 

Jana Lichtenberková, DiS.
disponentka zemědělských komodit
pšenice, ječmen, kukuřice
+420 603 839 146
lichtenberkova.jana@bor-sro.cz

Dana Janoušová
disponentka zemědělských komodit
řepka
+420 603 274 543
janousova.dana@bor-sro.cz