Zemědělské komodity

Ing. Walter Enders
vedoucí PC komodity

+420 602 367 381
enders.walter@bor-sro.cz

 

Jana Lichtenberková, DiS.
disponentka zemědělských komodit

+420 603 839 146>
lichtenberkova.jana@bor-sro.cz