Zemědělské komodity

 


Ing. Walter Enders
vedoucí PC komodity
+420 602 367 381

 

 

 

Jana Lichtenberková, DiS.
disponentka
zemědělských komodit
- pšenice
+420 603 839 146

 

Petra Mílová
disponentka
zemědělských komodit -
řepka, slunečnice