ES Cesario

 

  • - nová raná odrůda
  • - výkonný, zdravý a ziskový hybrid
  • - zvýšená odolnost proti fómové hnilobě (přítomnost genu RTML7)
  • - nepolehne a nevymrzne

 

ES CESARIO - podrobný popis.pdf